-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

قاب پرده ( کتیبه پرده ، تاج پرده ) ASE11  با طول شاخه 3.9 متر و عرض 15سانتیمتر به تعداد 10 شاخه در کارتن که در دو رنگ مختلف با کدهای ASE11-11 , ASE11-7 عرضه شده است.


Copyright © 2023 .All rights reserved to Azin Saghf Co.