------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قاب پرده ( کتیبه پرده ، تاج پرده ) ASL99 با طول شاخه 3.9 متر و عرض 15سانتیمتر به تعداد 6 شاخه در کارتن که در 4 رنگ مختلف با کدهای ASL99-11 , ASL99-6 , ASL99-3 , ASL99-755 عرضه شده است.


Copyright © 2023 .All rights reserved to Azin Saghf Co.